ПРОФИЛИФТ ООД - Сервизът на Русе


   В дейността си ние отдаваме приоритетно значение на монтажа, ремонта, сервизната дейност, преустройството и модернизацията на асансьорни уредби, като начин за улесняване на ежедневието и допринасяне за комфорта на всеки човек.

   Във фирмата работи високо квалифициран персонал, придобил опит в монтажа и сервизното обслужване на асансьори и ескалатори на международни и български производители като: „THYSSEN“, „SCHINDLER“, “OTIS”, „MONITOR“, „ORONA“, „MP”, „DOPPLER”, „CIBES”, „SIDABO”, "TRESA", „SJEC”, „HAS LIFT”, „ИЗАМЕТ“, „ТЕХНОС“, "ЛИФТ ГРУП АСПЕКТ".

   Фирмата извършва монтаж и сервизно обслужване на следните видове асансьори и ескалатори:

 • Електрически асансьори с долно и горно машинно помещение с честотно регулиране на скоростта;
 • Електрически асансьори без машинно помещение с честотно регулиране на скоростта;
 • Електрически асансьори без машинно помещение, безредукторни с честотно регулиране на скоростта;
 • Хидравлични асансьори;
 • Панорамни асансьори;
 • Товарни асансьори;
 • Платформени асансьори – хидравлични и електрически;
 • Кухненски асансьори;
 • Платформи за инвалиди;
 • Платформи за трудноподвижни хора;
 • Домашни асансьори / персонални асансьори – без височина и дълбочина на шахтата /съгласно Машинната директива на Европейския съюз/;
 • Ескалатори и пътеки.

   "ПРОФИЛИФТ" ООД извършва монтажна и сервизна дейност на асансьорни уредби и ескалатори на територията на цялата страна. Ние разполагаме с богата материално-техническа и транспортна база, както и с диспечерски пункт, осигуряващ 24-часово аварийно дежурство.